Với Bánh Kẹo Thiên Bảo, chúng tôi đề cao văn hóa 7 GIÁ TRỊ CỐT LÕI - 6 LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG - 5 PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC của đội ngũ nhân sự. Không chỉ để nhất quán trong cách vận hành - tổ chức doanh nghiệp, mà còn giúp xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh - tích cực - đóng góp cho xã hội.

7-gia-tri-thien-bao
7 giá trị cốt lõi Công Ty Bánh Kẹo Thiên Bảo theo đuổi
 
6-chat-luong-thien-bao

6 lĩnh vực chất lượng trong mô hình kinh doanh

5-pham-chat-thien-bao

5 phẩm chất đạo đức giúp xây dựng đội ngũ vững mạnh tại Thiên Bảo

Nhân sự là nòng cốt phát triển tại Công Ty TNHH Bánh Kẹo Thiên Bảo. Chúng tôi đã tập trung phát triển nền tảng con người là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh bền vững và phương hướng phát triển dài hạn tại công ty. Thiên Bảo hoàn toàn tự hào khi sở hữu đội ngũ nhân sự nòng cốt với hơn 17 năm trong ngành nhập khẩu Bánh Kẹo Chocolate cao cấp.