Nhân sự là nòng cốt phát triển tại Công Ty TNHH Bánh Kẹo Thiên Bảo. Chúng tôi đã tập trung phát triển nền tảng con người là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh bền vững và phương hướng phát triển dài hạn tại công ty. Thiên Bảo hoàn toàn tự hào khi sở hữu đội ngũ nhân sự nòng cốt với hơn 17 năm trong ngành nhập khẩu Bánh Kẹo Chocolate cao cấp.

so-do-to-chuc-1

Sơ đồ tổ chức tại Thiên Bảo để cao tính tương hỗ, cùng phát triển trong mô hình kinh doanh

co-cau-nhan-su-1
Cơ cấu nhân sự tại Thiên Bảo đang đạt mức trẻ với hơn 75% nhân sự thuộc độ tuổi <40 tuổi
tintucnoibo_1